EQUIP HUMÀ

Per a la realització dels seus treballs L’OCEFO, S.L. compta amb un equip tècnic i administratiu propi, degudament format i amb experiència en cada un dels camps d’actuació i industrials i empreses col·laboradores externes de total confiança i eficiència productiva i qualitativa.

Personal Propi
 • Peons d’obra
 • Oficials d’obra
 • Encarregat d’obra
 • Cap d’obra
 • Personal administratiu
 • Personal tècnic
 • Enginyer Industrial
Empreses Alienes
 • Assessoria comptable, laboral i fiscal
 • Industrials de tots els rams de la construcció
 • Enginyeries i es tudis d’arquitectura
 • Empresa de control de qualitat
 • Servei de prevenció de riscos laborals